Підготовка професійних кадрів на запити роботодавців

 

Підготовка професійних робітничих кадрів у відповідності до запитів роботодавців здійснюється в Центрах професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості ( далі – ЦПТО).
ЦПТО є закладами освіти, які забезпечують у стислий термін якісну професійно-технічну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
безробітних за ліцензованими професіями відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти та за напрямами курсів цільового призначення на замовлення роботодавців.
Термін навчання в закладах за ліцензованими професіями, відповідно до модульних стандартів професійної освіти з професій, складає від 3,5 місяців до року, що надає можливість підготувати кваліфікованого робітника на замовлення роботодавців у стислий термін та за потребою.
Всі здобувачі освіти ЦПТО ДСЗ, які навчаються за ліцензованими професіями отримують свідоцтва державного зразку. Зарахування на навчання
відбувається протягом року, в закладах освіти немає традиційних канікул. Це надає можливість в будь-який час забезпечувати роботодавців необхідними робітничими кадрами.
За всіма ліцензованими професіями робочі навчальні плани та програми, безпосередньо, розробляються з урахування потреб роботодавців, а саме: роботодавець, замовник кадрів, приймає активну участь при розробці робочих навчальних планів та програм закладом освіти, вносить свої пропозиції, щодо напрямку та потреб свого виробництва, технологічного процесу виготовлення продукції, використання на підприємстві матеріально-
технічної бази. Корегування до робочих навчальних планів та програм вносяться при підготовки кожної групи, яка формується під замовлення
роботодавця.
Центри професійно-технічної освіти впроваджують в навчальний процес індивідуальну форму навчання, готуючи кваліфікованих робітників відповідного рівня для потреб підприємств замовників-кадрів (теоретичні знання опановують в закладі освіти, а виробниче навчання та виробнича практика відбувається на підприємстві. Роботодавець надає робоче місце та  закріплює за здобувачем освіти кваліфікованого фахівця (наставника).
Також ЦПТО мають сучасну матеріально-технічну базу забезпечують витратними матеріалами навчальний процес з кожної теми програми, оперативно впроваджують в навчальний процес новітні технології, а саме: зелена енергетика (сонячні батареї), 3D – технології.
При впровадженні на виробництві новітніх технологій, освітні заклади державної служби зайнятості готові в будь-який період часу надати знання,
вміння та навички у цьому напрямку на курсах цільового призначення не тільки безробітним, а і безпосередньо робітникам, які працюють на цьому
підприємстві.
В ЦПТО впроваджується в навчальний процес неформальне професійне навчання, що надає можливість робітнику підтвердити рівень своєї  кваліфікації за професією, а роботодавець забезпечується кваліфікованим робітником.

ДИВИТИСЯ ВСІ Додати примітка
Ви
Додати ваш коментар
 

Шановні користувачі, сайт працює в тестовому режимі